Tập đoàn A.S. Watson Group công bố mục tiêu xã hội và tầm nhìn bền vững năm 2030

Tập đoàn A.S. Watson Group công bố mục tiêu xã hội và tầm nhìn bền vững năm 2030

Cắt giảm 40% lượng khí thải và 30% lượng điện tiêu thụ. Mang lại 10.000 nụ cười cùng cơ hội phẫu thuật miễn...