4 lễ hội té nước đặc sắc nhất Đông Nam Á

4 lễ hội té nước đặc sắc nhất Đông Nam Á

Cứ giữa tháng 4 hàng năm, lễ hội té nước ở nhiều quốc gia Đông Nam Á đã đẩy lùi cái nóng của vùng nhiệt đới...