Kẻ trộm tiền trên máy bay bị phát hiện bởi một phụ nữ

Kẻ trộm tiền trên máy bay bị phát hiện bởi một phụ nữ

'Đạo chích' người Trung Quốc không qua mắt được nữ hành khách Việt

'Đạo chích' người Trung Quốc không qua mắt được nữ hành khách Việt

Khách Trung Quốc trộm ví tiền trên máy bay bị nữ khách quay clip tố cáo

Khách Trung Quốc trộm ví tiền trên máy bay bị nữ khách quay clip tố cáo

Truy tố người đàn ông Trung Quốc trộm tiền trên máy bay

Truy tố người đàn ông Trung Quốc trộm tiền trên máy bay

Người đàn ông Trung Quốc bị ghi lại cảnh trộm tiền trên máy bay Jetstar Pacific

Người đàn ông Trung Quốc bị ghi lại cảnh trộm tiền trên máy bay Jetstar Pacific

Đạo chích ngoại quốc ăn cắp tiền của hành khách cùng đi trên chuyến bay Jetstar Pacific

Đạo chích ngoại quốc ăn cắp tiền của hành khách cùng đi trên chuyến bay Jetstar Pacific

Người phụ nữ nhanh trí ghi lại cảnh 'đạo chích' trộm cắp trên máy bay

Truy tố đối tượng người Trung Quốc trộm cắp tiền trên máy bay

Truy tố đối tượng người nước ngoài trộm cắp trên máy bay