Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong top 400 thế giới về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ

Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong top 400 thế giới về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ

ĐH Bách Khoa Hà Nội lọt top 400 trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ thế giới

ĐH Bách Khoa Hà Nội lọt top 400 trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam có ĐH kỹ thuật công nghệ lọt top 400 thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam có ĐH kỹ thuật công nghệ lọt top 400 thế giới

Lần đầu tiên, Việt Nam có trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ vào top 400 thế giới

Lần đầu tiên, Việt Nam có trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ vào top 400 thế giới

Khẳng định vị thế trong 'làng' khoa học thế giới

Khẳng định vị thế trong 'làng' khoa học thế giới

Dấu ấn trong xếp hạng đại học thế giới

Dấu ấn trong xếp hạng đại học thế giới

Việt Nam có 3 đại học xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới THE 2020

Việt Nam có 3 đại học xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới THE 2020