Hà Lan đã trở thành một 'cường quốc' về ngành thịt chay như thế nào?

Hà Lan đã trở thành một 'cường quốc' về ngành thịt chay như thế nào?

Các quốc gia khác cũng đang tìm đến Hà Lan như một nguồn cảm hứng để xây dựng thị trường protein từ thực...
Giáo dục Đại học Việt Nam có ngành học lọt tốp thế giới

Giáo dục Đại học Việt Nam có ngành học lọt tốp thế giới

Ba đại học Việt Nam tiếp tục lọt vào bảng xếp hạng thế giới THE năm 2021

Ba đại học Việt Nam tiếp tục lọt vào bảng xếp hạng thế giới THE năm 2021

Đại học Quốc gia Hà Nội giữ vị thế đứng đầu Việt Nam ở 3 lĩnh vực khoa học

Đại học Quốc gia Hà Nội giữ vị thế đứng đầu Việt Nam ở 3 lĩnh vực khoa học

ĐHQG Hà Nội giữ vững vị trí số 1 Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

ĐHQG Hà Nội giữ vững vị trí số 1 Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

2 Đại học Việt Nam tiếp tục lọt Top 1.000 trường tốt nhất thế giới

2 Đại học Việt Nam tiếp tục lọt Top 1.000 trường tốt nhất thế giới

Hai đại học Việt Nam lọt tốp 1.000 đại học tốt nhất thế giới

Xếp hạng đại học thế giới năm 2021: ĐHQG Hà Nội lần thứ 3 liên tiếp nằm trong nhóm 1.000

Xếp hạng đại học thế giới năm 2021: ĐHQG Hà Nội lần thứ 3 liên tiếp nằm trong nhóm 1.000

Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 3 liên tiếp nằm trong nhóm 1000 ĐH thế giới

Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 3 liên tiếp nằm trong nhóm 1000 ĐH thế giới

Hai đại học của Việt Nam xuất hiện trong xếp hạng QS World University Rankings 2021

Hai đại học của Việt Nam xuất hiện trong xếp hạng QS World University Rankings 2021

Hai đại học lần thứ ba vào top 1.000 thế giới

Hai đại học lần thứ ba vào top 1.000 thế giới

Việt Nam có 2 đại học lọt top 1.000 trường tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 đại học lọt top 1.000 trường tốt nhất thế giới

Hai đại học Việt Nam lọt top 1.000 trường tốt nhất thế giới

Hai đại học Việt Nam lọt top 1.000 trường tốt nhất thế giới

ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP HCM liên tiếp nằm trong nhóm 1000 thế giới

ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP HCM liên tiếp nằm trong nhóm 1000 thế giới

Hai cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng thế giới

Hai cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng thế giới

Hai trường của Việt Nam lọt top 1.000 đại học tốt nhất thế giới

Hai trường của Việt Nam lọt top 1.000 đại học tốt nhất thế giới

2 Đại học Quốc gia của Việt Nam nằm trong nhóm 1000 thế giới

2 Đại học Quốc gia của Việt Nam nằm trong nhóm 1000 thế giới

Đại học Bách khoa Hà Nội có 4 nhóm ngành lọt Top 400 và 500 thế giới

Đại học Bách khoa Hà Nội có 4 nhóm ngành lọt Top 400 và 500 thế giới

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt top 401-500 thế giới về lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt top 401-500 thế giới về lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ

ĐHQGHN lọt top 401-500 thế giới về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ

ĐHQGHN lọt top 401-500 thế giới về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ

ĐH Bách khoa Hà Nội và 2 đại học quốc gia vào bảng xếp hạng THE

ĐH Bách khoa Hà Nội và 2 đại học quốc gia vào bảng xếp hạng THE

Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong top 400 thế giới về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ

Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong top 400 thế giới về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ

ĐH Bách Khoa Hà Nội lọt top 400 trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ thế giới

ĐH Bách Khoa Hà Nội lọt top 400 trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ thế giới

ĐH Bách khoa Hà Nội lọt vào top 400 thế giới về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ

ĐH Bách khoa Hà Nội lọt vào top 400 thế giới về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ

Lần đầu tiên Việt Nam có ĐH kỹ thuật công nghệ lọt top 400 thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam có ĐH kỹ thuật công nghệ lọt top 400 thế giới

Khẳng định vị thế trong 'làng' khoa học thế giới

Khẳng định vị thế trong 'làng' khoa học thế giới

Việt Nam có 3 đại học xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới THE 2020

Việt Nam có 3 đại học xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới THE 2020

Hai đại học Việt Nam trong top 1.000 thế giới

Hai đại học Việt Nam trong top 1.000 thế giới

Nhận diện sự khác biệt, khoảng trống trong chính sách kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Nhận diện sự khác biệt, khoảng trống trong chính sách kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên