Bình Dương lần thứ 3 liên tiếp được ICF vinh danh

Bình Dương lần thứ 3 liên tiếp được ICF vinh danh

Mới đây, Bình Dương đã lần thứ 3 được xướng tên trong danh sách được ICF vinh danh có chiến lược phát triển...
Địa chỉ tin cậy cho nhà đầu tư nước ngoài

Địa chỉ tin cậy cho nhà đầu tư nước ngoài

Hơn 1.000 khách mời tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019 tại Bình Dương

Hơn 1.000 khách mời tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019 tại Bình Dương

Bình Dương là thành viên của Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới

Bình Dương là thành viên của Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới

Phát triển Trung tâm thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương

Phát triển Trung tâm thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương

Ký kết hợp tác chiến lược phát triển Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương

Ký kết hợp tác chiến lược phát triển Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương

Bình Dương - đô thị có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu

Bình Dương - đô thị có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu

Binh Duong province gears up for Horasis Asia Meeting

Binh Duong province gears up for Horasis Asia Meeting

'Siêu dự án' TTTM thế giới ở Bình Dương lớn nhất Việt Nam 'bự' cỡ nào?

'Siêu dự án' TTTM thế giới ở Bình Dương lớn nhất Việt Nam 'bự' cỡ nào?

Bình Dương có Trung tâm Thương mại Thế giới lớn nhất nước

Bình Dương có Trung tâm Thương mại Thế giới lớn nhất nước