Tuân thủ quy định về kiểm soát an toàn thực phẩm

Tuân thủ quy định về kiểm soát an toàn thực phẩm

Nhằm giảm thiểu các lô hàng thủy sản bị vi phạm chỉ tiêu dịch bệnh, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và...
Thả 70 vạn con tôm sú giống ra biển

Thả 70 vạn con tôm sú giống ra biển

Xuất khẩu thủy sản năm 2021: Phía trước còn những thách thức

Xuất khẩu thủy sản năm 2021: Phía trước còn những thách thức

Vì sao 55 lô tôm sú Việt Nam bị từ chối nhập vào Trung Quốc?

Vì sao 55 lô tôm sú Việt Nam bị từ chối nhập vào Trung Quốc?

55 lô tôm sú Việt Nam bị từ chối nhập vào Trung Quốc

55 lô tôm sú Việt Nam bị từ chối nhập vào Trung Quốc

Trung Quốc cảnh báo về thủy sản đông lạnh của Việt Nam vi phạm chỉ tiêu dịch bệnh

Trung Quốc cảnh báo về thủy sản đông lạnh của Việt Nam vi phạm chỉ tiêu dịch bệnh

6/14 lô hàng thủy sản xuất khẩu đi Trung Quốc vi phạm chỉ tiêu dịch bệnh

6/14 lô hàng thủy sản xuất khẩu đi Trung Quốc vi phạm chỉ tiêu dịch bệnh

Nhiều lô hàng thủy sản xuất khẩu bị trả về: Bài toán cho nuôi trồng an toàn sinh học

Nhiều lô hàng thủy sản xuất khẩu bị trả về: Bài toán cho nuôi trồng an toàn sinh học

Vi phạm ATTP: Nhiều lô hàng thủy sản bị trả về

Vi phạm ATTP: Nhiều lô hàng thủy sản bị trả về

Quy định liên tục thay đổi, xuất khẩu thủy sản gặp khó

Quy định liên tục thay đổi, xuất khẩu thủy sản gặp khó

Kiểm soát dịch bệnh thủy sản để đảm bảo xuất khẩu

Kiểm soát dịch bệnh thủy sản để đảm bảo xuất khẩu

Môi trường nuôi tôm Nam Trung Bộ có nhiều biến động bất lợi

Môi trường nuôi tôm Nam Trung Bộ có nhiều biến động bất lợi

Trung Quốc ngừng nhập tôm từ 1 công ty Ecuador do virus đốm trắng

Trung Quốc ngừng nhập tôm từ 1 công ty Ecuador do virus đốm trắng

Quảng Ngãi tiêu hủy 21 hồ tôm vì bệnh đốm trắng

Quảng Ngãi tiêu hủy 21 hồ tôm vì bệnh đốm trắng

Tôm nuôi chết hàng loạt tại Quảng Ngãi

Tôm nuôi chết hàng loạt tại Quảng Ngãi

Trà Vinh: Sản xuất thành công tôm sú bố mẹ sạch bệnh

Trà Vinh: Sản xuất thành công tôm sú bố mẹ sạch bệnh

Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu tôm sang Trung Quốc

Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu tôm sang Trung Quốc

Trung Quốc cấm tôm Ecuador, cơ hội nào cho tôm Việt

Trung Quốc cấm tôm Ecuador, cơ hội nào cho tôm Việt