Tiết lộ siêu kế hoạch bí mật của Huawei 'hóa giải' đòn trừng phạt từ Mỹ - Bài 1

Tiết lộ siêu kế hoạch bí mật của Huawei 'hóa giải' đòn trừng phạt từ Mỹ - Bài 1

Trên khắp châu Á, các công ty trong ngành chip máy tính đã nhận được thông điệp mạnh mẽ từ Huawei: 'Tăng...