Con gái cựu binh Mỹ là ân nhân của hàng trăm mảnh đời bất hạnh ở Việt Nam

Con gái cựu binh Mỹ là ân nhân của hàng trăm mảnh đời bất hạnh ở Việt Nam

TĐO - 'Nếu cha biết được về những điều tôi đang làm, ông hẳn sẽ rất hạnh phúc và tự hào,' đó là những lời...