Đoàn Việt Nam thắng lớn tại Olympic WICO 2018

Đoàn Việt Nam thắng lớn tại Olympic WICO 2018

Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới

Học sinh Việt Nam giành giải cao tại Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới

Học sinh Việt Nam giành giải cao tại Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại WICO 2018

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại WICO 2018

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới

Đoàn Việt Nam thắng lớn tại Olympic WICO 2018

Đoàn Việt Nam thắng lớn tại Olympic WICO 2018

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới