Tàu chiến Mỹ cạo sạch sơn, chuẩn bị bàn giao cho Việt Nam

Tàu chiến Mỹ cạo sạch sơn, chuẩn bị bàn giao cho Việt Nam

Tàu chiến Mỹ chiếc John Midgett đã được nước bạn dỡ hết vũ khí và cạo sạch sơn, chuẩn bị sẵn sàng bàn giao...
Cánh sát biển Việt Nam sắp tiếp nhận tàu Hamilton thứ ba từ Mỹ?

Cánh sát biển Việt Nam sắp tiếp nhận tàu Hamilton thứ ba từ Mỹ?

Những hình ảnh về con tàu WHEC 726 của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ

Những hình ảnh về con tàu WHEC 726 của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ

Mỹ chuyển giao 2 tàu tuần tra cỡ lớn cho Cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao 2 tàu tuần tra cỡ lớn cho Cảnh sát biển Việt Nam

Việt Nam sắp được Mỹ bàn giao tàu tuần duyên USCGC John Midgett

Việt Nam sắp được Mỹ bàn giao tàu tuần duyên USCGC John Midgett

Hợp tác an ninh, quốc phòng Việt - Mỹ 'duy trì đà tiến triển'

Hợp tác an ninh, quốc phòng Việt - Mỹ 'duy trì đà tiến triển'

Tàu John Midgett tháo vũ khí, chuẩn bị giao cho Việt Nam

Tàu John Midgett tháo vũ khí, chuẩn bị giao cho Việt Nam

Báo Trung Quốc đưa tin hoạt động cảnh sát biển Việt Nam

Báo Trung Quốc đưa tin hoạt động cảnh sát biển Việt Nam

Cảnh sát biển Việt Nam thăm tàu tuần tra USCGC John Midgett sắp được Mỹ bàn giao

Cảnh sát biển Việt Nam thăm tàu tuần tra USCGC John Midgett sắp được Mỹ bàn giao

Cảnh sát biển Việt Nam thăm tàu tuần tra John Midgett

Cảnh sát biển Việt Nam thăm tàu tuần tra John Midgett

Việt Nam sẽ có thêm tàu tuần tra lớp Hamilton của Mỹ trong năm 2020?

Việt Nam sẽ có thêm tàu tuần tra lớp Hamilton của Mỹ trong năm 2020?

Mỹ chuyển giao cho Việt Nam thêm tàu tuần tra cỡ lớn trong năm 2020

Mỹ chuyển giao cho Việt Nam thêm tàu tuần tra cỡ lớn trong năm 2020

Cảnh sát biển Việt Nam chưa thể sớm nhận tàu John Midgett

Cảnh sát biển Việt Nam chưa thể sớm nhận tàu John Midgett

Việt Nam sắp nhận được tàu tuần tra Midgett từ Mỹ?

Tại sao tàu Cảnh sát biển lại lớn gấp đôi tàu chiến Hải quân?

Thêm tàu tuần duyên cỡ lớn Hamilton từ Mỹ tới Biển Đông?

Thêm tàu tuần duyên cỡ lớn Hamilton từ Mỹ tới Biển Đông?