Đà Nẵng 'đau đầu' vì người nước ngoài dẫn tour 'chui'

Đà Nẵng 'đau đầu' vì người nước ngoài dẫn tour 'chui'

Đà Nẵng 'đối phó' hướng dẫn viên thuyết minh sai lịch sử

Đà Nẵng 'đối phó' hướng dẫn viên thuyết minh sai lịch sử

Đà Nẵng: Khó khăn trong xử phạt hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động 'chui'

Đà Nẵng: Khó khăn trong xử phạt hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động 'chui'

Đà Nẵng: Tổng thanh tra, rà soát người nước ngoài lao động trái luật

Đà Nẵng: Tổng thanh tra, rà soát người nước ngoài lao động trái luật

Khách Trung Quốc xuyên tạc sai về lịch sử, hướng dẫn viên bị phạt ở Đà Nẵng

Khách Trung Quốc xuyên tạc sai về lịch sử, hướng dẫn viên bị phạt ở Đà Nẵng

Đà Nẵng xử phạt hướng dẫn viên không quản lý du khách theo chương trình và hợp đồng

Đà Nẵng xử phạt hướng dẫn viên không quản lý du khách theo chương trình và hợp đồng

Xử phạt và chưa cho nhập cảnh HDV Trung Quốc xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam

Xử phạt và chưa cho nhập cảnh HDV Trung Quốc xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam

Đề nghị xử lý công ty bảo lãnh nhập cảnh cho người thuyết minh sai về lịch sử Việt Nam

Đề nghị xử lý công ty bảo lãnh nhập cảnh cho người thuyết minh sai về lịch sử Việt Nam

Đề nghị phạt khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Đề nghị phạt khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Xuyên tạc lịch sử Việt Nam, một phụ nữ Trung Quốc bị đề nghị xử lý

Xuyên tạc lịch sử Việt Nam, một phụ nữ Trung Quốc bị đề nghị xử lý

Bản tin 20H: 31 chung cư ở Hà Nội chưa khắc phục quy định PCCC

Bản tin 20H: 31 chung cư ở Hà Nội chưa khắc phục quy định PCCC

Xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam, công ty du lịch bị phạt

Xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam, công ty du lịch bị phạt

Đà Nẵng xử lý hướng dẫn viên nói 'VN ngày xưa thuộc TQ'

Đà Nẵng xử lý hướng dẫn viên nói 'VN ngày xưa thuộc TQ'

Hướng dẫn viên Trung Quốc nói sai lệch lịch sử Việt Nam đã xuất cảnh

Hướng dẫn viên Trung Quốc nói sai lệch lịch sử Việt Nam đã xuất cảnh

Tin mới vụ người Trung Quốc thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Tin mới vụ người Trung Quốc thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam, công ty du lịch bị phạt

Thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam, công ty du lịch bị phạt

Đà Nẵng: Phạt vụ để người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Đà Nẵng: Phạt vụ để người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Xử phạt HDV du lịch xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng

Xử phạt HDV du lịch xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng

Vụ thuyết minh sai lệch về văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Đà Nẵng: Hướng dẫn viên bị phạt 12.5 triệu đồng

Vụ thuyết minh sai lệch về văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Đà Nẵng: Hướng dẫn viên bị phạt 12.5 triệu đồng

Người phụ nữ Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam đã xuất cảnh

Người phụ nữ Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam đã xuất cảnh

Đề nghị đưa người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam vào diện chưa cho nhập cảnh trở lại

Đề nghị đưa người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam vào diện chưa cho nhập cảnh trở lại

Đề nghị đưa người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử VN vào diện 'chưa cho nhập cảnh'

Đề nghị đưa người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử VN vào diện 'chưa cho nhập cảnh'

Hướng dẫn viên chui xuyên tạc Việt Nam đã về Trung Quốc

Hướng dẫn viên chui xuyên tạc Việt Nam đã về Trung Quốc