Tuyên dương 48 thầy cô giáo hết lòng vì học sinh khuyết tật

Tuyên dương 48 thầy cô giáo hết lòng vì học sinh khuyết tật

48 thầy cô dạy trẻ khuyết tật được tôn vinh

48 thầy cô dạy trẻ khuyết tật được tôn vinh

Việc làm của các thầy cô nhắc nhở mỗi chúng ta phấn đấu trở thành người có ích

Việc làm của các thầy cô nhắc nhở mỗi chúng ta phấn đấu trở thành người có ích

Tuyên dương 48 thầy cô giáo hết lòng vì học sinh khuyết tật

Tuyên dương 48 thầy cô giáo hết lòng vì học sinh khuyết tật

Tuyên dương 48 giáo viên tiêu biểu dạy trẻ khuyết tật

Tuyên dương 48 giáo viên tiêu biểu dạy trẻ khuyết tật

Tuyên dương 48 thầy, cô giáo tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật

Tuyên dương 48 thầy, cô giáo tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật

Phó Chủ tịch nước tiếp 48 gương giáo viên dạy trẻ khuyết tật

Phó Chủ tịch nước tiếp 48 gương giáo viên dạy trẻ khuyết tật

Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen cho 48 thầy cô giáo tiêu biểu dạy trẻ khuyết tật

Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen cho 48 thầy cô giáo tiêu biểu dạy trẻ khuyết tật

'Không có SGK nào phù hợp với chương trình mà tôi đang dạy'

'Không có SGK nào phù hợp với chương trình mà tôi đang dạy'

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt thầy cô dạy trẻ khuyết tật

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt thầy cô dạy trẻ khuyết tật

48 giáo viên tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen

48 giáo viên tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen

Tuyên dương 48 thầy cô giáo dạy học sinh khuyết tật

Tuyên dương 48 thầy cô giáo dạy học sinh khuyết tật