Đảo chính tại Myanmar khiến các nhà đầu tư chạy sang Việt Nam

Đảo chính tại Myanmar khiến các nhà đầu tư chạy sang Việt Nam

Cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar đã buộc các nhà đầu tư đổ tiền cho đất nước này phải tìm kiếm các giải...
'Rời Myanmar, các nhà đầu tư sẽ đến Việt Nam và Campuchia'

'Rời Myanmar, các nhà đầu tư sẽ đến Việt Nam và Campuchia'

'Vốn định vào Myanmar có thể chuyển hướng sang Việt Nam'

'Vốn định vào Myanmar có thể chuyển hướng sang Việt Nam'

Loship nhận được khoản đầu tư từ nhà đồng sáng lập phần mềm Skype

Loship nhận được khoản đầu tư từ nhà đồng sáng lập phần mềm Skype

Nhà đồng sáng lập của Skype đầu tư vào startup Việt về giao hàng

Nhà đồng sáng lập của Skype đầu tư vào startup Việt về giao hàng

Nikkei Asia: Dòng vốn rút ra do bất ổn chính trị ở Myanmar sẽ chảy sang các nước lân cận

Nikkei Asia: Dòng vốn rút ra do bất ổn chính trị ở Myanmar sẽ chảy sang các nước lân cận

Nhà đồng sáng lập Skype rót vốn đầu tư vào Loship

Nhà đồng sáng lập Skype rót vốn đầu tư vào Loship

Start-up Việt 'khát' nhân lực chất lượng cao

Start-up Việt 'khát' nhân lực chất lượng cao