Cái chết chấn động của 8 người xâm phạm lăng mộ pharaoh Ai Cập

Cái chết chấn động của 8 người xâm phạm lăng mộ pharaoh Ai Cập

Những người nổi tiếng cùng những căn bệnh 'kỳ lạ' đeo bám

Những người nổi tiếng cùng những căn bệnh 'kỳ lạ' đeo bám

Cái chết bí ẩn của Pharaoh Tutankhamun: Lời nguyền chết chóc…

Cái chết bí ẩn của Pharaoh Tutankhamun: Lời nguyền chết chóc…

Vén màn bí ẩn của những xác ướp

Vén màn bí ẩn của những xác ướp

Chùm ảnh tuyệt đẹp tái hiện lăng mộ Ai Cập cổ đại

Chùm ảnh tuyệt đẹp tái hiện lăng mộ Ai Cập cổ đại

Cận cảnh kho báu trong lăng mộ pharaoh Tutankhamun

Cận cảnh kho báu trong lăng mộ pharaoh Tutankhamun

Ai Cập lần đầu mở cửa ''kho báu của Vua Tut'' cho khách

Ai Cập lần đầu mở cửa ''kho báu của Vua Tut'' cho khách

Ai Cập lần đầu mở cửa ''kho báu của Vua Tut'' cho khách tham quan

Ai Cập lần đầu mở cửa ''kho báu của Vua Tut'' cho khách tham quan

Ai Cập lần đầu mở cửa 'kho báu của Vua Tut' cho khách tham quan

Ai Cập lần đầu mở cửa 'kho báu của Vua Tut' cho khách tham quan

Bảo tàng Ai Cập lần đầu tiên mở cửa 'kho báu của Vua Tut' cho khách tham quan

Bảo tàng Ai Cập lần đầu tiên mở cửa 'kho báu của Vua Tut' cho khách tham quan

Bảo tàng Ai Cập lần đầu tiên mở cửa 'kho báu của Vua Tut' cho khách tham quan

Bảo tàng Ai Cập lần đầu tiên mở cửa 'kho báu của Vua Tut' cho khách tham quan

Cái chết bí ẩn của những người khám phá lăng mộ vua Pharaoh

Cái chết bí ẩn của những người khám phá lăng mộ vua Pharaoh

Hé mở hy vọng tìm thấy xác ướp vợ Vua Ai Cập Tutankhamun

Hé mở hy vọng tìm thấy xác ướp vợ Vua Ai Cập Tutankhamun

Hé mở hy vọng tìm thấy xác ướp vợ Vua Ai Cập Tutankhamun

Hé mở hy vọng tìm thấy xác ướp vợ Vua Ai Cập Tutankhamun