Báu vật và kiệt tác nghệ thuật trong nhà thờ Đức Bà

Báu vật và kiệt tác nghệ thuật trong nhà thờ Đức Bà

Cháy nhà thờ ở Paris: Những cổ vật vô giá nào được cứu?

Cháy nhà thờ ở Paris: Những cổ vật vô giá nào được cứu?

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong lửa

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong lửa

15 giờ chiến đấu với 'giặc lửa' để cứu Nhà thờ Đức Bà Paris

15 giờ chiến đấu với 'giặc lửa' để cứu Nhà thờ Đức Bà Paris

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong lửa

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong lửa

Thân thế bất ngờ của người đàn ông lao vào biển lửa, đối mặt tử thần để cứu lấy vương miện gai của Chúa trong đám cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris

Thân thế bất ngờ của người đàn ông lao vào biển lửa, đối mặt tử thần để cứu lấy vương miện gai của Chúa trong đám cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong lửa

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong lửa