Ngủ quên, phi công cho máy bay bay quá điểm đến khiến nhiều người hoảng sợ

Ngủ quên, phi công cho máy bay bay quá điểm đến khiến nhiều người hoảng sợ

Australia điều tra phi công ngủ quên, bay quá điểm hạ cánh

Australia điều tra phi công ngủ quên, bay quá điểm hạ cánh

Phi công ngủ quên, máy bay quá đích gần 50km

Phi công ngủ quên, máy bay quá đích gần 50km

Chuyện xảy ra khi phi công ngủ quên trên máy bay

Chuyện xảy ra khi phi công ngủ quên trên máy bay

Phi công Australia ngủ gật trong buồng lái, máy bay bay quá điểm đến gần 50 km

Phi công Australia ngủ gật trong buồng lái, máy bay bay quá điểm đến gần 50 km

Phi công ngủ quên, máy bay Australia bay quá điểm đến gần 50 km

Phi công ngủ quên, máy bay Australia bay quá điểm đến gần 50 km

Máy bay đi lố 46 km vì phi công ngủ quên

Máy bay đi lố 46 km vì phi công ngủ quên

Phi công ngủ quên khiến máy bay 'đi quá giới hạn' 46 km

Phi công ngủ quên khiến máy bay 'đi quá giới hạn' 46 km

Phi cơ bay quá sân bay 50km vì phi công ngủ quên

Phi cơ bay quá sân bay 50km vì phi công ngủ quên