Tổng tư lệnh quân đội Campuchia thăm Việt Nam

Tổng tư lệnh quân đội Campuchia thăm Việt Nam

Thủ tướng tiếp Tổng Tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia

Thủ tướng tiếp Tổng Tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Hội đàm quân sự cấp cao Việt Nam - Campuchia

Hội đàm quân sự cấp cao Việt Nam - Campuchia

Tăng cường hợp tác giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia

Tăng cường hợp tác giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia

Hình ảnh lễ đón Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia

Hình ảnh lễ đón Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Tổng Tư lệnh Hoàng gia Campuchia

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Tổng Tư lệnh Hoàng gia Campuchia

Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm Việt Nam

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm Việt Nam