Dân chơi sở hữu tới 114 chiếc xe Volkswagen Golf

Dân chơi sở hữu tới 114 chiếc xe Volkswagen Golf

144 là số xe Volkswagen Golf mà người đàn ông vô cùng đặc biệt có tên Josef Juza này đang sở hữu. Có lẽ...