Vũ khí gây gián đoạn thị lực và ảo giác 5P-42 Filin

Vũ khí gây gián đoạn thị lực và ảo giác 5P-42 Filin

5P-42 Filin là vũ khí không gây chết người nhưng lại khiến cho đối thủ bị mù mắt tạm thời, cảm thấy chóng...