Hơn 6.000 người dân Đông Ukraine nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga

Trong vòng một tháng kể từ đầu tháng 5 cho tới đầu tháng 6, chính quyền nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ở miền Đông Ukraine đã tiếp nhận xấp xỉ 6.500 đơn xin nhập quốc tịch Nga.