Chiến hạm Nga chơi trò 'mèo vờn chuột' với tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Chiến hạm Nga chơi trò 'mèo vờn chuột' với tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Rộ tin chiến hạm Nga âm thầm đuổi theo tàu ngầm Mỹ ở Địa Trung Hải

Rộ tin chiến hạm Nga âm thầm đuổi theo tàu ngầm Mỹ ở Địa Trung Hải

Chiến hạm Nga âm thầm theo dõi tàu ngầm tàng hình Mỹ

Chiến hạm Nga âm thầm theo dõi tàu ngầm tàng hình Mỹ

Tàu chiến Nga phát hiện tàu ngầm hạt nhân Mỹ 'lén lút' dưới biển

Tàu chiến Nga phát hiện tàu ngầm hạt nhân Mỹ 'lén lút' dưới biển

Tàu chiến Nga phát hiện được tàu ngầm hạt nhân Mỹ 'lén lút' dưới biển

Tàu chiến Nga phát hiện được tàu ngầm hạt nhân Mỹ 'lén lút' dưới biển

Chiến hạm Nga âm thầm theo dõi tàu ngầm Mỹ trên Địa Trung Hải

Chiến hạm Nga âm thầm theo dõi tàu ngầm Mỹ trên Địa Trung Hải

Chiến hạm Nga âm thầm theo dõi tàu ngầm Mỹ trên Địa Trung Hải

Chiến hạm Nga âm thầm theo dõi tàu ngầm Mỹ trên Địa Trung Hải

Rượt đuổi trên biển Địa Trung Hải: Tàu chiến Nga phát hiện tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Rượt đuổi trên biển Địa Trung Hải: Tàu chiến Nga phát hiện tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ bị hộ vệ hạm Nga truy đuổi tại Địa Trung Hải

Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ bị hộ vệ hạm Nga truy đuổi tại Địa Trung Hải