Cảnh sát Thái Lan thẩm vấn trùm buôn lậu ngà voi gốc Việt

Cảnh sát Thái Lan thẩm vấn trùm buôn lậu ngà voi gốc Việt

Ông trùm trong đường dây buôn bán động vật hoang dã lớn nhất lịch sử Thái Lan sa lưới

Ông trùm trong đường dây buôn bán động vật hoang dã lớn nhất lịch sử Thái Lan sa lưới

Cảnh sát Thái Lan thẩm vấn trùm buôn lậu ngà voi gốc Việt

Cảnh sát Thái Lan thẩm vấn trùm buôn lậu ngà voi gốc Việt

Trùm buôn lậu gốc Việt bị 'tóm' tại Thái Lan

Trùm buôn lậu gốc Việt bị 'tóm' tại Thái Lan

Anh em nhà họ Bạch gốc Việt buôn lậu khét tiếng bị Thái Lan tóm gọn

Anh em nhà họ Bạch gốc Việt buôn lậu khét tiếng bị Thái Lan tóm gọn

Trùm buôn lậu gốc Việt buôn bán động vật hoang dã bị tóm tại Thái Lan

Trùm buôn lậu gốc Việt buôn bán động vật hoang dã bị tóm tại Thái Lan

Trùm buôn động vật châu Á gốc Việt bị bắt tại Thái Lan

Trùm buôn động vật châu Á gốc Việt bị bắt tại Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan bắt trùm buôn lậu ngà voi gốc Việt

Cảnh sát Thái Lan bắt trùm buôn lậu ngà voi gốc Việt

Cảnh sát Thái Lan bắt trùm buôn lậu ngà voi người Việt

Cảnh sát Thái Lan bắt trùm buôn lậu ngà voi người Việt

Thái Lan bắt trùm buôn lậu động vật hoang dã gốc Việt

Thái Lan bắt trùm buôn lậu động vật hoang dã gốc Việt