Apple khai tử cổng Lightning, sản xuất điện thoại... không cổng sạc

Apple khai tử cổng Lightning, sản xuất điện thoại... không cổng sạc

Với việc đưa trở lại sạc Magsafe, có vẻ như Apple đang có bước chuẩn bị để dọn đường cho việc khai tử cổng...