Tranh cãi về 'thị thực vàng'

Tranh cãi về 'thị thực vàng'

Anh ngừng cấp 'visa vàng' nhằm đối phó với nạn rửa tiền

Anh ngừng cấp 'visa vàng' nhằm đối phó với nạn rửa tiền

Anh ngừng cấp 'visa vàng' cho giới siêu giàu

Anh ngừng cấp 'visa vàng' cho giới siêu giàu

Anh ngừng cấp 'visa vàng' cho giới siêu giàu

Anh ngừng cấp 'visa vàng' cho giới siêu giàu

Anh tạm ngưng cấp 'visa vàng' cho giới siêu giàu từ ngày mai

Anh tạm ngưng cấp 'visa vàng' cho giới siêu giàu từ ngày mai

Hấp dẫn hình thức đầu tư vào 'thị thực vàng' của Bồ Đào Nha

Hấp dẫn hình thức đầu tư vào 'thị thực vàng' của Bồ Đào Nha

Lo ngại gia tăng tội phạm 'rửa tiền' từ chính sách 'visa vàng' của châu Âu

Lo ngại gia tăng tội phạm 'rửa tiền' từ chính sách 'visa vàng' của châu Âu

10 nước 'bán' quốc tịch, visa dài hạn giá hàng triệu USD

10 nước 'bán' quốc tịch, visa dài hạn giá hàng triệu USD

EU cảnh báo tình trạng bán quốc tịch cho người giàu, quan chức nước ngoài

EU cảnh báo tình trạng bán quốc tịch cho người giàu, quan chức nước ngoài

Lỗ hổng chương trình cấp thị thực tại Bồ Đào Nha

Lỗ hổng chương trình cấp thị thực tại Bồ Đào Nha