Đồng bào Công giáo ở Đắk Lắk vui đón Giáng sinh

Đồng bào Công giáo ở Đắk Lắk vui đón Giáng sinh

Hơn 610 nghìn giáo dân sinh sống tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang hoàn tất các công tác chuẩn bị để chào...