Cuộc gặp giữa vua Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan ở Đà Lạt

Cuộc gặp giữa vua Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan ở Đà Lạt

Vua Bảo Đại lần đầu gặp cô Nguyễn Hữu Thị Lan khi dự dạ tiệc ở khách sạn Langbian Palace vào mùa đông năm...