Danh sách máy tính được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi, kỳ thi tốt nghiệp...
Bộ GD-ĐT công bố danh sách máy tính được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD-ĐT công bố danh sách máy tính được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, loại máy tính bỏ túi nào được sử dụng?

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, loại máy tính bỏ túi nào được sử dụng?

Thi Trung học phổ thông quốc gia: Những điều thí sinh cần lưu ý

Thi Trung học phổ thông quốc gia: Những điều thí sinh cần lưu ý

Thi THPT quốc gia 2019: Thí sinh sẽ được mang vào phòng thi loại máy tính nào?

Thi THPT quốc gia 2019: Thí sinh sẽ được mang vào phòng thi loại máy tính nào?

Thi THPT Quốc gia 2019: Những loại máy tính được sử dụng trong phòng thi

Thi THPT Quốc gia 2019: Những loại máy tính được sử dụng trong phòng thi

Thi THPT quốc gia 2019: Những lưu ý đặc biệt dành cho thí sinh

Thi THPT quốc gia 2019: Những lưu ý đặc biệt dành cho thí sinh

Những loại máy tính nào được mang vào phòng thi THPT Quốc gia 2019?

Những loại máy tính nào được mang vào phòng thi THPT Quốc gia 2019?

Đừng để 'chết oan' vì những vật này khi vào phòng thi

Đừng để 'chết oan' vì những vật này khi vào phòng thi

Dòng máy tính nào đã bị loại khỏi danh sách được đưa vào phòng thi ?

Dòng máy tính nào đã bị loại khỏi danh sách được đưa vào phòng thi ?

Loại máy tính nào được mang vào phòng thi THPT quốc gia 2019?

Loại máy tính nào được mang vào phòng thi THPT quốc gia 2019?