Công ty của 'Shark' Trương Lý Hoàng Phi làm dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Bình

Công ty của 'Shark' Trương Lý Hoàng Phi làm dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Bình

Bà Trương Lý Hoàng Phi (SN 1982) - Giám đốc CTCP Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP - từng là khách...
Doanh nghiệp bắt tay trường đại học ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp bắt tay trường đại học ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019

Chiến lược, tầm nhìn phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo ngành Fintech

Chiến lược, tầm nhìn phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo ngành Fintech

Kết nối viện, trường, doanh nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong giáo dục tại Việt Nam

Kết nối viện, trường, doanh nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong giáo dục tại Việt Nam

Gen và Du lịch số: Xu hướng du lịch mới

Gen và Du lịch số: Xu hướng du lịch mới

Kết nối nguồn lực khởi nghiệp toàn cầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Kết nối nguồn lực khởi nghiệp toàn cầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội để thành công

Khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội để thành công

Giáo sư Hồ Tú Bảo: Hai yếu tố chính tạo đà phát triển là kỹ thuật, con người

Giáo sư Hồ Tú Bảo: Hai yếu tố chính tạo đà phát triển là kỹ thuật, con người

Live2Lead, sự kiện Nâng cao tầm ảnh hưởng của lãnh đạo

Live2Lead, sự kiện Nâng cao tầm ảnh hưởng của lãnh đạo

Sôi nổi 'Ngày hội Sinh viên Sáng tạo và Khởi nghiệp IUH lần 3 – F.I.S 2019'

Sôi nổi 'Ngày hội Sinh viên Sáng tạo và Khởi nghiệp IUH lần 3 – F.I.S 2019'