Sài Gòn: Nơi những 'nạn nhân lịch sử' cất tiếng

Sài Gòn: Nơi những 'nạn nhân lịch sử' cất tiếng

Công diễn vở kịch 'Sài Gòn' tại thành phố Hồ Chí Minh

Công diễn vở kịch 'Sài Gòn' tại thành phố Hồ Chí Minh

Vở kịch nổi tiếng 'Sài Gòn' chính thức công diễn

Vở kịch nổi tiếng 'Sài Gòn' chính thức công diễn

Cơ hội nghiên cứu và sáng tác tại Pháp

Cơ hội nghiên cứu và sáng tác tại Pháp

Chốt danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình 'Nghệ sĩ lưu trú Villa Saigon năm 2019'

Chốt danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình 'Nghệ sĩ lưu trú Villa Saigon năm 2019'

'Nghệ sĩ lưu trú Villa Saigon' - Giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và Pháp

'Nghệ sĩ lưu trú Villa Saigon' - Giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và Pháp

'Bóng và Ô môi': Tiếng nói thúc đẩy quyền LGBT của nữ đạo diễn gốc Việt

'Bóng và Ô môi': Tiếng nói thúc đẩy quyền LGBT của nữ đạo diễn gốc Việt

Viện Pháp tại TPHCM giới thiệu đêm trình diễn nghệ thuật 'Sự chuẩn bị'

Viện Pháp tại TPHCM giới thiệu đêm trình diễn nghệ thuật 'Sự chuẩn bị'