Thêm trường học mang tên hữu nghị với Việt Nam ở Cuba

Thêm trường học mang tên hữu nghị với Việt Nam ở Cuba

Theo phóng viên tại La Habana, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm cách mạng Cuba thành công (1/1/1959 -...