Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Nhật Bản vào tuần tới

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Nhật Bản vào tuần tới

Ấn Độ-Australia tổ chức Đối thoại 2+2 lần thứ hai tại Canberra

Ấn Độ-Australia tổ chức Đối thoại 2+2 lần thứ hai tại Canberra

Ấn Độ, Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình và yên tĩnh ở biên giới

Ấn Độ, Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình và yên tĩnh ở biên giới

Ấn Độ-Iran tổ chức tham vấn ngoại giao, nhất trí thúc đẩy hợp tác

Ấn Độ-Iran tổ chức tham vấn ngoại giao, nhất trí thúc đẩy hợp tác

Ấn Độ và Nhật Bản tiến hành đối thoại 2+2 cấp thứ trưởng

Ấn Độ và Nhật Bản tiến hành đối thoại 2+2 cấp thứ trưởng

Ấn Độ và Nga phối hợp tránh lệnh trừng phạt Mỹ trong hợp đồng quốc phòng

Ấn Độ và Nga phối hợp tránh lệnh trừng phạt Mỹ trong hợp đồng quốc phòng

Ấn Độ cân nhắc lại các thỏa thuận quốc phòng để mua UAV Mỹ

Ấn Độ cân nhắc lại các thỏa thuận quốc phòng để mua UAV Mỹ