Hướng dẫn khui nút 'Xem hình ảnh' trở lại khi tìm kiếm ảnh trên Google

Hướng dẫn khui nút 'Xem hình ảnh' trở lại khi tìm kiếm ảnh trên Google

Khôi phục nút View Image trên Google Images bằng giải pháp thuần Việt, áp dụng cho Chrome và Firefox

Khôi phục nút View Image trên Google Images bằng giải pháp thuần Việt, áp dụng cho Chrome và Firefox

Hai mẹo vặt để giảm phiền hà do mất nút 'Xem hình ảnh' trên trang tìm kiếm Google

Hai mẹo vặt để giảm phiền hà do mất nút 'Xem hình ảnh' trên trang tìm kiếm Google

Cách triệu hồi nút View Image trở lại với Google Images

Cách triệu hồi nút View Image trở lại với Google Images

Google bỏ nút View Image khỏi công cụ tìm kiếm hình ảnh

Google bỏ nút View Image khỏi công cụ tìm kiếm hình ảnh

Đưa nút View Image trở lại công cụ tìm kiếm hình ảnh của Google

Đưa nút View Image trở lại công cụ tìm kiếm hình ảnh của Google

Google khiến cả thế giới khó chịu bằng biện pháp bảo vệ bản quyền hình ảnh mới

Google khiến cả thế giới khó chịu bằng biện pháp bảo vệ bản quyền hình ảnh mới

Google và Getty Images đạt thỏa thuận bản quyền hình ảnh

Google và Getty Images đạt thỏa thuận bản quyền hình ảnh