Viettel công bố các trang Fanpage chính thức nhằm bảo vệ khách hàng

Viettel công bố các trang Fanpage chính thức nhằm bảo vệ khách hàng

Doanh nghiệp Việt đầu tiên được Facebook cấp dấu xác nhận Fanpage chính thức

Doanh nghiệp Việt đầu tiên được Facebook cấp dấu xác nhận Fanpage chính thức

Viettel có 24 trang fanpage được xác thực của Facebook

Viettel có 24 trang fanpage được xác thực của Facebook

Viettel công bố các trang fanpage chính thức

Viettel công bố các trang fanpage chính thức

Viettel công bố 24/26 trang fanpage được Facebook xác thực

Viettel công bố 24/26 trang fanpage được Facebook xác thực

Đâu là fanpage 'xịn' của Viettel?

Đâu là fanpage 'xịn' của Viettel?

24/26 trang Fanpage của Viettel có dấu xác thực từ Facebook

Viettel công bố 24/26 Fanpage có dấu xác thực của Facebook

Viettel công bố các trang fanpage chính thức nhằm bảo vệ khách hàng

Ngân hàng Thế giới chọn Viettel Mozambique làm đối tác cho dự án 20,5 triệu USD