Hiệu quả nhờ sự gắn kết

Hiệu quả nhờ sự gắn kết

DN nhựa và 'bài toán' thân thiện môi trường

DN nhựa và 'bài toán' thân thiện môi trường

Doanh nghiệp nhựa nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ đổi mới công nghệ

Doanh nghiệp nhựa nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ đổi mới công nghệ

Biện pháp giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy

Biện pháp giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy

Nhiều công nghệ hiện đại cho ngành nhựa được giới thiệu tại VietnamPlas 2018

Nhiều công nghệ hiện đại cho ngành nhựa được giới thiệu tại VietnamPlas 2018

Triển lãm quốc tế VietNamPlas 2018

VietnamPlas 2018 thu hút hơn 520 nhà cung cấp tham dự

VietnamPlas 2018 thu hút hơn 520 nhà cung cấp tham dự

VietnamPlas 2018 khai mạc với 520 doanh nghiệp triển lãm

VietnamPlas 2018 khai mạc với 520 doanh nghiệp triển lãm

Hơn 520 nhà cung cấp tham dự triển lãm ngành nhựa và cao su 2018

Hơn 520 nhà cung cấp tham dự triển lãm ngành nhựa và cao su 2018

Hơn 520 đơn vị tham gia Triển lãm VietnamPlas 2018

Hơn 520 đơn vị tham gia Triển lãm VietnamPlas 2018

Nhiều DN quan tâm đến công nghệ sản xuất nhựa tại VietnamPlas 2018

Nhiều DN quan tâm đến công nghệ sản xuất nhựa tại VietnamPlas 2018

Nhiều công nghệ mới nhất ngành nhựa được giới thiệu tại VietnamPlas 2018

Nhiều công nghệ mới nhất ngành nhựa được giới thiệu tại VietnamPlas 2018

Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị ngành công nghiệp nhựa và cao su

Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị ngành công nghiệp nhựa và cao su

Ngành nhựa Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Ngành nhựa Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Sắp diễn ra Hội thảo bàn về thực trạng rác thải nhựa và hướng xử lý

Sắp diễn ra Hội thảo bàn về thực trạng rác thải nhựa và hướng xử lý

520 đơn vị tham gia triển lãm VietnamPlas 2018

520 đơn vị tham gia triển lãm VietnamPlas 2018

14 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia VietnamPlas 2018

14 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia VietnamPlas 2018