Tân Hiệp Phát, ôtô Trường Hải tiếp tục là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

Tân Hiệp Phát, ôtô Trường Hải tiếp tục là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

Ngày 20/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đã tổ chức lễ công bố và vinh danh các...
Tân Hiệp Phát, Ô tô Trường Hải tiếp tục là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

Tân Hiệp Phát, Ô tô Trường Hải tiếp tục là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

Tân Hiệp Phát, Ôtô Trường Hải đạt giải Thương hiệu Quốc gia 2018

Tân Hiệp Phát, Ôtô Trường Hải đạt giải Thương hiệu Quốc gia 2018

Tân Hiệp Phát, Ôtô Trường Hải đạt giải Thương hiệu Quốc gia 2018

Tân Hiệp Phát, Ôtô Trường Hải đạt giải Thương hiệu Quốc gia 2018

Tân Hiệp Phát, Ôtô Trường Hải có sản phẩm đạt Thương hiệu QG 2018

Tân Hiệp Phát, Ôtô Trường Hải có sản phẩm đạt Thương hiệu QG 2018

Tân Hiệp Phát, Ôtô Trường Hải cùng được vinh danh 'Thương hiệu Quốc gia 2018'

Tân Hiệp Phát, Ôtô Trường Hải cùng được vinh danh 'Thương hiệu Quốc gia 2018'