Triển lãm thực phẩm Vietnam PFA 2019 sẽ diễn ra vào tháng 7 tại TP.HCM

Triển lãm thực phẩm Vietnam PFA 2019 sẽ diễn ra vào tháng 7 tại TP.HCM

Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP.HCM

Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP.HCM

Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm

Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm

Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Nông sản & Thực phẩm Việt Nam 2019

Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Nông sản & Thực phẩm Việt Nam 2019

Việt Nam tổ chức triển lãm quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm

Việt Nam tổ chức triển lãm quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm

Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP Hồ Chí Minh

Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP Hồ Chí Minh