Đang diễn ra triển lãm Vietnam PFA 2019 tại TPHCM

Đang diễn ra triển lãm Vietnam PFA 2019 tại TPHCM

Theo Ban Tổ chức, sau 02 ngày diễn ra, Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo nông sản,...

Khai mạc Triển lãm Vietnam PFA 2019

Nông sản xuất khẩu cạnh tranh kém

Nông sản xuất khẩu cạnh tranh kém

Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo nông sản, thực phẩm 2019

Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo nông sản, thực phẩm 2019

Gần 100 doanh nghiệp tham gia Vietnam PFA 2019

Gần 100 doanh nghiệp tham gia Vietnam PFA 2019

Cơ hội thu hút vốn vào chế biến nông sản từ các FTA

Cơ hội thu hút vốn vào chế biến nông sản từ các FTA

Khai mạc Triển lãm quốc tế Công nghệ chế biến, bảo quản nông sản

Vietnam PFA 2019- thúc đẩy nền công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm trong nước

Vietnam PFA 2019 tìm kiếm cơ hội cho nông sản Việt Nam

Vietnam PFA 2019 - Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm

Bộ Công Thương: 'Vietnam PFA 2019 là cơ hội giới thiệu nông sản Việt Nam'

Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản 2019

Cơ hội quảng bá cho ngành chế biến nông sản, thực phẩm

Lần đầu diễn ra triển lãm chế biến đóng gói và bảo quản nông sản ở Việt Nam

Triển lãm thực phẩm Vietnam PFA 2019 sẽ diễn ra vào tháng 7 tại TP.HCM

Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP.HCM

Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm

Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Nông sản & Thực phẩm Việt Nam 2019

Việt Nam tổ chức triển lãm quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm

Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP Hồ Chí Minh