Phát Đạt sẽ vay tối đa 100 tỷ đồng của BIDV

Phát Đạt sẽ vay tối đa 100 tỷ đồng của BIDV

Ngày 8/10/2019 Phát Đạt sẽ mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành hồi tháng 4/2019, lãi suất trái...