Chỉ đạo nổi bật: Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Chỉ đạo nổi bật: Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Chính thức thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Chính thức thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Việt Nam chính thức có Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Việt Nam chính thức có Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ được xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ được xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Đề xuất thiết lập mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC

Đề xuất thiết lập mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC