Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hướng đến xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hướng đến xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) được kỳ vọng là đòn bẩy cho phát triển và kết nối các startup,...
Tạo cơ chế thuận lợi cho phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô lớn

Tạo cơ chế thuận lợi cho phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô lớn

Chính thức thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Chính thức thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Thủ tướng quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Thủ tướng quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Việt Nam đề xuất thiết lập Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC

Việt Nam đề xuất thiết lập Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo APEC