Khai mạc triển lãm thiết bị công nghệ thông tin

Khai mạc triển lãm thiết bị công nghệ thông tin

Hơn 300 đơn vị tham gia triển lãm công nghệ thông tin, viễn thông năm 2018

Hơn 300 đơn vị tham gia triển lãm công nghệ thông tin, viễn thông năm 2018

Khởi động triển lãm quốc tế Vietnam ICT COMM 2018

Khởi động triển lãm quốc tế Vietnam ICT COMM 2018

Giải pháp nào cho thời đại công nghệ 4.0?

Giải pháp nào cho thời đại công nghệ 4.0?

Hơn 300 đơn vị tham gia triển lãm công nghệ thông tin, viễn thông năm 2018

Hơn 300 đơn vị tham gia triển lãm công nghệ thông tin, viễn thông năm 2018

Sắp diễn ra Vietnam ICTComm 2018

Sắp diễn ra Vietnam ICTComm 2018

Triển lãm Vietnam ICTComm 2018 có quy mô vượt trội so với năm ngoái

Triển lãm Vietnam ICTComm 2018 có quy mô vượt trội so với năm ngoái

Sản phẩm đón bắt xu hướng thanh toán điện tử, chính quyền điện tử

Sản phẩm đón bắt xu hướng thanh toán điện tử, chính quyền điện tử

Mua hàng và thanh toán nhanh chóng qua QR Code

Mua hàng và thanh toán nhanh chóng qua QR Code

VNG trình diễn xu hướng thanh toán điện tử, chính quyền điện tử

VNG trình diễn xu hướng thanh toán điện tử, chính quyền điện tử

Ứng dụng Số của người Việt hỗ trợ hiệu quả chính quyền điện tử

Ứng dụng Số của người Việt hỗ trợ hiệu quả chính quyền điện tử

Ứng dụng Số của người Việt hỗ trợ hiệu quả chính quyền điện tử

Ứng dụng Số của người Việt hỗ trợ hiệu quả chính quyền điện tử

VNG giới thiệu xu hướng thanh toán điện tử, chính quyền điện tử qua ZaloPay và Zalo