Hợp sức chuyển đổi số

Hợp sức chuyển đổi số

Công nghệ tiết kiệm thời gian, nhân lực xử lý thủ tục hành chính

Công nghệ tiết kiệm thời gian, nhân lực xử lý thủ tục hành chính

Chủ tịch VINASA khuyến cáo chọn một 'điểm đột phá' để chuyển đổi số

Chủ tịch VINASA khuyến cáo chọn một 'điểm đột phá' để chuyển đổi số

32% doanh nghiệp khẳng định chuyển đổi số giúp đơn vị phát triển nhanh hơn

32% doanh nghiệp khẳng định chuyển đổi số giúp đơn vị phát triển nhanh hơn

Giải Pháp FiberLAN giúp đơn giản hóa Chuyển đổi số

Giải Pháp FiberLAN giúp đơn giản hóa Chuyển đổi số

Ông Trương Gia Bình: Mỗi cơ quan, doanh nghiệp nên chọn một 'điểm đột phá' để bắt đầu chuyển đổi số

Ông Trương Gia Bình: Mỗi cơ quan, doanh nghiệp nên chọn một 'điểm đột phá' để bắt đầu chuyển đổi số

FSB cấp 7 tỷ đồng học bổng thạc sĩ cho nhà lãnh đạo thời chuyển đổi số

FSB cấp 7 tỷ đồng học bổng thạc sĩ cho nhà lãnh đạo thời chuyển đổi số

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao 'đề bài' cho giới CNTT

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao 'đề bài' cho giới CNTT

Việt Nam đặt mục tiêu lọt Top 50 về chỉ số Chính phủ điện tử

Việt Nam đặt mục tiêu lọt Top 50 về chỉ số Chính phủ điện tử

MobiFone tham gia liên minh Chuyển đổi số Việt Nam

MobiFone tham gia liên minh Chuyển đổi số Việt Nam

FPT đặt mục tiêu đào tạo 50.000 chuyên gia chuyển đổi số

FPT đặt mục tiêu đào tạo 50.000 chuyên gia chuyển đổi số

Chủ tịch CMC: Sứ mệnh của CMC, FPT là giúp startup tiếp cận thành quả của nền kinh tế số

Chủ tịch CMC: Sứ mệnh của CMC, FPT là giúp startup tiếp cận thành quả của nền kinh tế số

'Công cuộc chuyển đổi số phải vượt qua trào lưu rộ lên rồi chìm đi'

'Công cuộc chuyển đổi số phải vượt qua trào lưu rộ lên rồi chìm đi'

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Đi sau các nước, Việt Nam cần nỗ lực gấp nhiều lần'

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Đi sau các nước, Việt Nam cần nỗ lực gấp nhiều lần'

Xây dựng các nền tảng ứng dụng số là giải pháp quan trọng đẩy nhanh chuyển đổi số tại Việt Nam

Xây dựng các nền tảng ứng dụng số là giải pháp quan trọng đẩy nhanh chuyển đổi số tại Việt Nam

Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam

Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam

Cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ đòi hỏi đất nước phải có khát vọng, ý chí và sự sáng tạo

Cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ đòi hỏi đất nước phải có khát vọng, ý chí và sự sáng tạo

FPT sẽ giúp doanh nghiệp giảm 30-50% thời gian thực hiện chuyển đổi số

FPT sẽ giúp doanh nghiệp giảm 30-50% thời gian thực hiện chuyển đổi số

Chuyển đổi số sẽ tạo ra động lực phát triển mới cho Việt Nam

Chuyển đổi số sẽ tạo ra động lực phát triển mới cho Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Trong chuyển đổi số, Việt Nam phải sáng tạo, đột phá ra khỏi những tư duy, thói quen cũ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Trong chuyển đổi số, Việt Nam phải sáng tạo, đột phá ra khỏi những tư duy, thói quen cũ

Tổng giám đốc DASAN Việt Nam: 'Doanh nghiệp phải sẵn sàng cho cuộc cách mạng chuyển đổi số'

Tổng giám đốc DASAN Việt Nam: 'Doanh nghiệp phải sẵn sàng cho cuộc cách mạng chuyển đổi số'

Vietnam ICT Summit 2019: Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường

Vietnam ICT Summit 2019: Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường

Ra mắt Liên minh Chuyển đổi số Việt Nam

Ra mắt Liên minh Chuyển đổi số Việt Nam

CEO Dương Trí Thành: 'Sắp có wifi trên máy bay của Vietnam Airlines'

CEO Dương Trí Thành: 'Sắp có wifi trên máy bay của Vietnam Airlines'

Vietnam ICT Summit 2019: Làm gì để tăng tốc chuyển đổi số?

Vietnam ICT Summit 2019: Làm gì để tăng tốc chuyển đổi số?

FPT khẳng định cam kết tiên phong dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam

FPT khẳng định cam kết tiên phong dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam

Phó Thủ tướng: Đi sau các nước sẽ phải nỗ lực nhiều hơn

Phó Thủ tướng: Đi sau các nước sẽ phải nỗ lực nhiều hơn

Chuyển đổi số là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, doanh nghiệp

Chuyển đổi số là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, doanh nghiệp

FPT đào tạo 50.000 kỹ sư công nghệ chất lượng cao trong chuyển đổi số

FPT đào tạo 50.000 kỹ sư công nghệ chất lượng cao trong chuyển đổi số

Phát triển 50.000 doanh nghiệp ICT làm hạt nhân chuyển đổi số

Phát triển 50.000 doanh nghiệp ICT làm hạt nhân chuyển đổi số

MISA tiên phong xây dựng nền tảng kế toán và quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

MISA tiên phong xây dựng nền tảng kế toán và quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam!

Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam!

Ra mắt Liên minh Chuyển đổi số Việt Nam

Ra mắt Liên minh Chuyển đổi số Việt Nam

Chính phủ, DN và cộng đồng công nghệ chung tay 'Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường'

Chính phủ, DN và cộng đồng công nghệ chung tay 'Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường'

Vietnam ICT Summit 2019: Làm gì để tăng tốc chuyển đổi số?

Vietnam ICT Summit 2019: Làm gì để tăng tốc chuyển đổi số?

Vietnam ICT Summit 2019: Làm gì để tăng tốc chuyển đổi số?

Vietnam ICT Summit 2019: Làm gì để tăng tốc chuyển đổi số?

Vietnam ICT Summit 2019: Làm gì để tăng tốc chuyển đổi số?

Vietnam ICT Summit 2019: Làm gì để tăng tốc chuyển đổi số?

Vietnam ICT Summit 2019: Làm gì để tăng tốc chuyển đổi số?

Vietnam ICT Summit 2019: Làm gì để tăng tốc chuyển đổi số?

Vietnam ICT Summit bàn chuyện Việt Nam cần gì để chuyển đổi số

Vietnam ICT Summit bàn chuyện Việt Nam cần gì để chuyển đổi số

Chuyển đổi số làm nền tảng xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử

Chuyển đổi số làm nền tảng xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử