TP.HCM tổ chức Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam lần thứ 23

TP.HCM tổ chức Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam lần thứ 23

Hội thảo toàn cảnh công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam

Hội thảo toàn cảnh công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam

Loạt sự kiện về CNTT-TT, đô thị thông minh được tổ chức tại TP.HCM tuần sau

Loạt sự kiện về CNTT-TT, đô thị thông minh được tổ chức tại TP.HCM tuần sau

Khởi động chuỗi sự kiện hấp dẫn về ngành ICT Việt Nam

Khởi động chuỗi sự kiện hấp dẫn về ngành ICT Việt Nam

Vietnam ICT Outlook - VIO 2018 bắt đầu từ ngày 25/7/2018

Vietnam ICT Outlook - VIO 2018 bắt đầu từ ngày 25/7/2018

Hội thảo khoa học 'Giải pháp tương tác thời gian thực cho Đô thị thông minh'

Hội thảo khoa học 'Giải pháp tương tác thời gian thực cho Đô thị thông minh'

Hội Tin Học TP.HCM thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT-TT

Hội Tin Học TP.HCM thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT-TT