TP.HCM tổ chức Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam lần thứ 23

TP.HCM tổ chức Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam lần thứ 23

Hội thảo toàn cảnh công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam

Hội thảo toàn cảnh công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam

Loạt sự kiện về CNTT-TT, đô thị thông minh được tổ chức tại TP.HCM tuần sau

Loạt sự kiện về CNTT-TT, đô thị thông minh được tổ chức tại TP.HCM tuần sau

Khởi động chuỗi sự kiện hấp dẫn về ngành ICT Việt Nam

Khởi động chuỗi sự kiện hấp dẫn về ngành ICT Việt Nam

Vietnam ICT Outlook - VIO 2018 bắt đầu từ ngày 25/7/2018

Vietnam ICT Outlook - VIO 2018 bắt đầu từ ngày 25/7/2018

Hội thảo khoa học 'Giải pháp tương tác thời gian thực cho Đô thị thông minh'

Hội thảo khoa học 'Giải pháp tương tác thời gian thực cho Đô thị thông minh'

Hội Tin Học TP.HCM thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT-TT

Hội Tin Học TP.HCM thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT-TT

Doanh nghiệp Việt Nam 'loay hoay' chuyển dịch theo công nghiệp 4.0

Doanh nghiệp Việt Nam 'loay hoay' chuyển dịch theo công nghiệp 4.0

Doanh nghiệp Việt Nam 'loay hoay' chuyển dịch theo công nghiệp 4.0

Doanh nghiệp Việt Nam 'loay hoay' chuyển dịch theo công nghiệp 4.0

Nhận diện cơ hội từ công nghiệp 4.0 với doanh nghiệp

Nhận diện cơ hội từ công nghiệp 4.0 với doanh nghiệp

VIO 2017: Cơ hội càng nhiều, thách thức càng lớn

VIO 2017: Cơ hội càng nhiều, thách thức càng lớn

Doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp 4.0

Doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp 4.0

Doanh nghiệp đứng trước thách thức hay cơ hội với công nghiệp 4.0

Doanh nghiệp đứng trước thách thức hay cơ hội với công nghiệp 4.0