'Khai báo du lịch' chống Covid-19 còn phụ thuộc vào ý thức của du khách

'Khai báo du lịch' chống Covid-19 còn phụ thuộc vào ý thức của du khách

Việc phòng chống dịch Covid-19 đã chuyển sang giai đoạn mới

Kiên trì, quyết tâm ngăn chặn xâm nhập của Covid-19

Kiên trì, quyết tâm ngăn chặn xâm nhập của Covid-19

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19

Du khách khai báo sức khỏe bằng quét QR code tại toàn bộ các điểm ăn uống, vui chơi

Du khách khai báo sức khỏe bằng quét QR code tại toàn bộ các điểm ăn uống, vui chơi

Ra mắt hệ thống khai báo sức khỏe du lịch

Ra mắt hệ thống khai báo sức khỏe du lịch

Chính thức vận hành hệ thống khai báo sức khỏe du lịch

Ra mắt hệ thống khai báo sức khỏe du lịch

Bắt buộc khai báo sức khỏe du khách trên toàn quốc để kiểm soát nguồn lây Covid-19

Ra mắt hệ thống khai báo sức khỏe du lịch phòng chống Covid–19

Phòng dịch Covid-19: Ra mắt hệ thống khai báo sức khỏe du lịch do Viettel triển khai

Ra mắt hệ thống khai báo sức khỏe du lịch