VietinBank được vinh danh tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

VietinBank được vinh danh tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

Y khoa Hoàn Mỹ lần thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng 'Bệnh viện của năm'

Y khoa Hoàn Mỹ lần thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng 'Bệnh viện của năm'

VietinBank được vinh danh tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

VietinBank được vinh danh tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

VietinBank được vinh danh tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

VietinBank được vinh danh tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

VietinBank được vinh danh tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

VietinBank được vinh danh tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

VietinBank được vinh danh tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

VietinBank được vinh danh tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ nhận giải 'Bệnh viện của năm 2018'

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ nhận giải 'Bệnh viện của năm 2018'

Sun Life Việt Nam đạt giải 'Công ty có môi trường làm việc tốt'

Sun Life Việt Nam đạt giải 'Công ty có môi trường làm việc tốt'

Tôn vinh doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc

Tôn vinh doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc

Thế Giới Di Động dành các chiến thắng quan trọng tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

Thế Giới Di Động dành các chiến thắng quan trọng tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

Thế Giới Di Động giành chiến thắng cao nhất tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

Thế Giới Di Động giành chiến thắng cao nhất tại giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

Thế giới di động 'bội thu' tại Việt Nam HR Awards 2018

Thế giới di động 'bội thu' tại Việt Nam HR Awards 2018

Vinh danh doanh nghiệp có mô hình quản trị nhân sự xuất sắc

Vinh danh doanh nghiệp có mô hình quản trị nhân sự xuất sắc

Vinh danh 14 doanh nghiệp có mô hình quản trị nhân sự xuất sắc tại Việt Nam

Vinh danh 14 doanh nghiệp có mô hình quản trị nhân sự xuất sắc tại Việt Nam

Vietnam HR Awards – tôn vinh những 'ngôi sao' quản trị nhân sự

Vietnam HR Awards – tôn vinh những 'ngôi sao' quản trị nhân sự

Cơ hội kết nối với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia nhân sự

Cơ hội kết nối với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia nhân sự

Khởi động giải thưởng về quản trị nguồn nhân lực Việt Nam

Khởi động giải thưởng về quản trị nguồn nhân lực Việt Nam

Giải thưởng cho các doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc

Giải thưởng cho các doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc

Phát động giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

Phát động giải thưởng Vietnam HR Awards 2018

Giải thưởng về quản trị nguồn nhân lực Việt Nam lần thứ ba