Growtech Việt Nam 2019: Nơi chuyển giao công nghệ ngành nông–lâm–ngư nghiệp

Growtech Việt Nam 2019: Nơi chuyển giao công nghệ ngành nông–lâm–ngư nghiệp

Tăng cường chuyển giao công nghệ ngành nông lâm ngư nghiệp

Tăng cường chuyển giao công nghệ ngành nông lâm ngư nghiệp

Người nông dân 'say' công nghệ

Người nông dân 'say' công nghệ

Đừng để sáng chế xếp tủ

Đừng để sáng chế xếp tủ

Tìm kiếm cơ hội phát triển nông nghiệp

Tìm kiếm cơ hội phát triển nông nghiệp

Vietnam Growtech 2018 hội tụ nhiều thiết bị và công nghệ Nông-Lâm-Ngư nghiệp hiện đại

Vietnam Growtech 2018 hội tụ nhiều thiết bị và công nghệ Nông-Lâm-Ngư nghiệp hiện đại

Chính thức khai mạc triển lãm Vietnam Growtech 2018

Trưng bày sản phẩm công nghệ Nông - Lâm - Ngư nghiệp tiên tiến tại Vietnam Growtech 2018

Khai mạc VIETNAM GROWTECH 2018

Vietnam GrowTech 2018: Tiếp cận công nghệ, kết nối đầu tư