NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam là khách mời danh dự của Vietnam Global Leaders Network

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam là khách mời danh dự của Vietnam Global Leaders Network

Kết nối người Việt trên thế giới vì sự phát triển của Việt Nam

Kết nối người Việt trên thế giới vì sự phát triển của Việt Nam

VGLF 2019: Bước khởi đầu cho chiến lược kết nối tài năng người Việt trên toàn thế giới

VGLF 2019: Bước khởi đầu cho chiến lược kết nối tài năng người Việt trên toàn thế giới

'Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2019' khai mạc tại Paris

'Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2019' khai mạc tại Paris

Hôm nay (30/3), bắt đầu Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng

Hôm nay (30/3), bắt đầu Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng

Những người Việt có tầm ảnh hưởng gặp nhau tại Pháp bàn về thương hiệu Việt Nam

Những người Việt có tầm ảnh hưởng gặp nhau tại Pháp bàn về thương hiệu Việt Nam

Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng toàn cầu

Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn người Việt ảnh hưởng toàn cầu