50 tổ chức, doanh nghiệp đạt giải thưởng 'Công nghệ số Việt Nam 2019'

50 tổ chức, doanh nghiệp đạt giải thưởng 'Công nghệ số Việt Nam 2019'

Vinh danh 50 đơn vị chuyển đổi số xuất sắc năm 2019

Vinh danh 50 đơn vị chuyển đổi số xuất sắc năm 2019

50 đơn vị sẽ được trao Giải thưởng 'Chuyển đổi số Việt Nam' 2019

50 đơn vị sẽ được trao Giải thưởng 'Chuyển đổi số Việt Nam' 2019

50 đơn vị được trao Giải thưởng 'Chuyển đổi số Việt Nam'

50 đơn vị được trao Giải thưởng 'Chuyển đổi số Việt Nam'

Edupia - Ứng dụng Công nghệ số Xuất sắc lĩnh vực GD-ĐT 2018

Edupia - Ứng dụng Công nghệ số Xuất sắc lĩnh vực GD-ĐT 2018

Lần đầu tiên trao Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lần đầu tiên trao Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Video trao giải thưởng cho các đơn vị xuất sắc tại Vietnam Digital Awards 2018

Lần đầu tiên có Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam

Lần đầu tiên trao Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam

Lần đầu tiên có Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam