Điểm qua một số ứng dụng công nghệ số xuất sắc vừa đạt giải Vietnam Digital Awards 2018

Điểm qua một số ứng dụng công nghệ số xuất sắc vừa đạt giải Vietnam Digital Awards 2018

Edupia - Ứng dụng Công nghệ số Xuất sắc lĩnh vực GD-ĐT 2018

Edupia - Ứng dụng Công nghệ số Xuất sắc lĩnh vực GD-ĐT 2018

Video trao giải thưởng cho các đơn vị xuất sắc tại Vietnam Digital Awards 2018

Video trao giải thưởng cho các đơn vị xuất sắc tại Vietnam Digital Awards 2018

34 sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được tôn vinh

34 sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được tôn vinh

Phải chuyển đổi số mạnh mẽ hơn để đáp ứng Cách mạng Công nghiệp 4.0

Phải chuyển đổi số mạnh mẽ hơn để đáp ứng Cách mạng Công nghiệp 4.0

Cơ hội và thách thức của công nghệ số, chuyển đổi số tại Việt Nam

Cơ hội và thách thức của công nghệ số, chuyển đổi số tại Việt Nam

Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam 2018 lần đầu tổ chức

Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam 2018 lần đầu tổ chức

Phát động Chương trình bình chọn và trao tặng Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam

Phát động Chương trình bình chọn và trao tặng Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam