Cổ phiếu Techcombank được đặt giá cao trong đợt IPO lớn nhất Việt Nam

Cổ phiếu Techcombank được đặt giá cao trong đợt IPO lớn nhất Việt Nam

Cổ phiếu Techcombank được chào bán thành công cho các nhà đầu tư tổ chức

Cổ phiếu Techcombank được chào bán thành công cho các nhà đầu tư tổ chức

Techcombank chào bán thành công hơn 164 triệu cổ phiếu, thu về 21.000 tỷ đồng

Techcombank chào bán thành công hơn 164 triệu cổ phiếu, thu về 21.000 tỷ đồng

Techcombank đã bán hơn 164 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Techcombank đã bán hơn 164 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Techcombank đã thu về gần 1 tỷ USD từ đợt bán vốn cho nước ngoài

Techcombank đã thu về gần 1 tỷ USD từ đợt bán vốn cho nước ngoài

Cổ phiếu Techcombank được đặt giá cao trong đợt IPO lớn nhất Việt Nam

Cổ phiếu Techcombank được đặt giá cao trong đợt IPO lớn nhất Việt Nam

Techcombank bán hơn 164 triệu cổ phiếu với giá 128.000 đồng/cổ phiếu, thu về gần 1 tỷ USD

Techcombank bán hơn 164 triệu cổ phiếu với giá 128.000 đồng/cổ phiếu, thu về gần 1 tỷ USD