Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Bắt quả tang 1 phóng viên tống tiền 90 triệu đồng

Bắt quả tang 1 phóng viên tống tiền 90 triệu đồng

Bắt tạm giam một phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Bắt tạm giam một phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Bắt giam 1 phóng viên cưỡng đoạt 90 triệu đồng

Bắt giam 1 phóng viên cưỡng đoạt 90 triệu đồng

Khởi tố phóng viên Báo Gia đình Việt Nam về tội cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố phóng viên Báo Gia đình Việt Nam về tội cưỡng đoạt tài sản

Tống tiền doanh nghiệp, một phóng viên bị bắt tạm giam

Tống tiền doanh nghiệp, một phóng viên bị bắt tạm giam