Nga đánh phá ác liệt, quân đội Syria tiến sâu trong chảo lửa Al-Safa

Nga đánh phá ác liệt, quân đội Syria tiến sâu trong chảo lửa Al-Safa

Quân đội Syria tung pháo bắn tỉa săn tăng 'Rapira' MT-12 lâm trận diệt khủng bố

Quân đội Syria tung pháo bắn tỉa săn tăng 'Rapira' MT-12 lâm trận diệt khủng bố

Quân đội Syria nguy cơ sa lầy tại chảo lửa Sweida do IS liều chết tử thủ

Quân đội Syria nguy cơ sa lầy tại chảo lửa Sweida do IS liều chết tử thủ

Quân đội Syria chặn đường sống IS, khủng bố thương lượng đầu hàng ở Al-Safa, Sweida

Quân đội Syria chặn đường sống IS, khủng bố thương lượng đầu hàng ở Al-Safa, Sweida

Quân đội Syria dồn dập pháo kích các chiến địa IS ở Sweida

Quân đội Syria dồn dập pháo kích các chiến địa IS ở Sweida

IS kêu gọi ngừng bắn đầu hàng, quân đội Syria trút mưa đạn pháo và tên lửa

IS kêu gọi ngừng bắn đầu hàng, quân đội Syria trút mưa đạn pháo và tên lửa

Quân tinh nhuệ Syria tấn công siết vòng vây IS trên sa mạc Sweida

Quân tinh nhuệ Syria tấn công siết vòng vây IS trên sa mạc Sweida

Tên lửa, pháo binh Syria trút sấm sét xuống đầu phiến quân ở Latakia

Tên lửa, pháo binh Syria trút sấm sét xuống đầu phiến quân ở Latakia

Quân đội Syria đánh đêm tấn công các nhóm khủng bố ở Lattakia

Quân đội Syria đánh đêm tấn công các nhóm khủng bố ở Lattakia